Mađioničar

  • komična, interaktivna predstava
  • zabava za djecu i za odrasle
  • zvjezde predstave djeca i zec
  • po želji i modeliranje balona
  • neka Vas čarolija zabavi