Tematske radionice

KREATIVNE/LIKOVNE RADIONICE
  • organiziranje i drugih tematskih radionica u ponudi u skladu s praznicima, posebnim danima i slično
  • npr. organiziramo zabave povodom Dana očeva, za tate i djecu
  • kraj školske godine
  • početak školske godine
  • školski raspust
  • praznike
  • blagdane